Często Zadawane Pytania

Masz pytanie? Mamy odpowiedzi. Jeśli masz inne pytania, skontaktuj się z nami przez e-mail.

Kto ustala cenę nieruchomości?

Cenę nieruchomości wyznacza jej właściciel. Pośrednik znając aktualną sytuację na rynku może służyć mu swoją radą.

Jakie dokumenty są potrzebne do wyceny nieruchomości?

Najważniejszymi dokumentami są wypis z rejestru gruntów, kopia mapy ewidencyjnej, numer Księgi Wieczystej, w przypadku nieruchomości zabudowanych dobrze jest przedstawić dokumentację architektoniczną. We własnym zakresie możemy pozyskać dokumenty w Starostwie Powiatowym na potrzeby wyceny nieruchomości.

Jak długo trwa wykonanie wyceny?

Czas opracowania operatu szacunkowego zależy od typu nieruchomości oraz celu wyceny, zazwyczaj w przypadku nieruchomości typowych (działki, mieszkania, domy) jest to kilka dni od zlecenia i dokonania oględzin przedmiotu wyceny.

Jaki jest koszt wyceny nieruchomości?

Koszt sporządzenia wyceny jest zależny od typu nieruchomości (działka, dom, mieszkanie, pensjonat, hotel, lokal użytkowy) oraz celu wyceny (zabezpieczenie wierzytelności, wniesienie aportu, zniesienie współwłasności oraz inne) i kształtuje się od kilkuset złotych w odniesieniu do lokali mieszkalnych czy też działek niezabudowanych do kilku tysięcy złotych odnośnie nieruchomości komercyjnych (hoteli, stacji paliw, pensjonatów). Koszt ten jest każdorazowo ustalany i negocjowany indywidualnie przed zawarciem umowy bądź zlecenia wyceny nieruchomości.

Czy osobiście muszę być na miejscu aby zlecić wycenę?

W przypadku wyceny nieruchomości niezabudowanych, działek bądź nieruchomości do których jest wolny dostęp nie ma takiej potrzeby jednakże w przypadku domów, mieszkań z uwagi na konieczność dokonania oględzin konieczna jest osoba która udostępni nieruchomość.

Czy można dokonać zlecenia przez Internet, płatności przelewem, wysyłki operatu szacunkowego pocztą?

Jak najbardziej można dokonać takiego zlecenia i płatności zaliczki czy też pełnej kwoty przelewem. Również wysyłamy operaty szacunkowe poczta, bądź kurierem pod wskazany adres.

Czy można zlecić inne opracowanie aniżeli operat szacunkowy odnośnie rynku nieruchomości?

Tak na indywidualne zlecenie mogę sporządzić analizę rynku nieruchomości w kontekście danego segmentu rynku – np. mieszkań na rynku pierwotnym bądź wtórnym. Dysponuję pełną bazą danych cen transakcyjnych z kilkunastu lat i na tej bazie mogę dokonać analizy cen nieruchomości.

Jakie są potrzebne dokumenty przy zgłoszeniu nieruchomości do pośrednika?

• Dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości – zazwyczaj jest to numer Księgi Wieczystej, • Dowód osobisty, • Przydatna będzie również dokumentacja techniczna budynku lub lokalu (np. projekt budowlany), w przypadku działki- mapka geodezyjna i zaświadczenie z urzędu gminy o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego..

Czy trzeba osobiście przyjść do biura by zgłosić nieruchomość do sprzedaży?

Nie jest to konieczne, można to zrobić drogą telefoniczną lub mailową. Umowa pośrednictwa jest wówczas podpisywana w trakcie oględzin nieruchomości.

Na jaki czas zawierana jest umowa pośrednictwa?

Umowa pośrednictwa zawierana jest na czas nieokreślony. Klient ma prawo odstąpić od umowy w każdym momencie, o ile nie jest to sprzeczne z treścią umowy. Jeśli żadna ze stron nie odstąpi od umowy, wówczas wygasa ona automatycznie w momencie doprowadzenia do transakcji (kupna lub sprzedaży).

Czy podpisanie umowy wiąże się z jakimś kosztem?

Nie, samo podpisanie umowy nic nie kosztuje, zobowiązuje jednak do zapłacenia prowizji w momencie doprowadzenia do transakcji.

Jakie są dodatkowe koszty związane z zakupem nieruchomości?

• Podatek od czynności cywilno-prawnych w wysokości 2 % od wartości nieruchomości, • Taksa notarialna i opłaty za wypisy z aktu notarialnego, • Opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej i ewentualnych hipotek w przypadku zakupu na kredyt, • Prowizja za usługę pośrednictwa.

Client Portal | Internal Tools | Web App Builder | Free Website Builder Made with Softr